Freitag, 15. Februar 2008

ชื่อโรคบางโรคในภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมันทางการแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

เยอรมันสามัญทางการแพทย์

ชื่อโรคในภาษาไทย

Abszeß

Abccess

Eitersammlung in

einer Höle des Körpergewebes

ฝี หนอง

Anämie

Anemia

Blutarmut

โรคโลหิตจาง

Anorexie

Anorexia

Appetitlosigkeit

โรคเบื่ออาหาร

Asomnie

Insomnia

Schlaflosigkeit

โรคนอนไม่หลับ

Apathie

emotion

lessness

Teilnahmslosigkeit

เฉื่อยชา ไร้ความสนใจ

กับตนเอง

และสิ่งแวดล้อม

Aphasie

Aphasi

Zentrale Sprachstörung

การขาดอำนาจควบคุม
การพูดเนื่องจาก
การทำงานของสมอง

ผิดปรกติ

Apoplexie

Apoplectic stroke

Schlaganfall

การตกเลือดในสมองและทำ

ให้เป็นอัมพาติ

Arrhythmie

Arrhythmia

Unregelmäßige Herztätigkeit

หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

Anus praeter

Artificial after

Künstlicher After

การเปิดลำไส้ออกทางหน้าท้อง

Ataxie

Ataxia

Störung der Bewegungsabläufe


Appendizitis

Appendici-

tis

Blindarmentzündung

ไส้ติ่งอักเสบ

Abusus

Abuse

Missbrauch

/Maßlösigkeit

การใช้ยา มากเกินไป

ขาดความ

ควบคุมในการใช้ยา

Bronchitis

Bronchitis

Bronchialkatarrh/ Luftröhrenkatarrh

หลอดลมอักเสบ

Bursitis

Bursitis

Schleimbeutel-entzündung

การอักเสบของอวัยวะส่วนใดก

็ได้ที่มีลักษณะเป็นโพรงหรือถุง

Colitis

Colitis

Dickdarmentzündung

สำไส้ใหญ่อักเสบ

Cholezystitis

Cholecystitis

Gallenblasen-

entzündung

ถุงน้ำดีอักเสบ

Cholangitis

Cholangei-

tis

Entzündung der Gallengänge

ท่อน้ำดีอักเสบ

Cholelithiasis

Cholelithia-

sis

Gallensteinleiden

นิ่วน้ำดี

Cholezystolithiasis

Cholecysto-lithiasis

Gallenblasenstein-

leiden

การเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

Duodinitis

Duodinitis

Zwölffingerdarmentzündung

ลำไส้เล็กท่อนต้นอักเสบ

Dekubitus

Bed sore/Pressure sore/ Decubitus

Druckgeschwür

แผลกดทับ

Embolie

Embolism

Verschluss eines Blutgefäßes durch mit dem Blut eingeschwemmtes Material

เส้นโลหิตถูกอุดตันโดย

Embolus

Enteritis

Enteritis

Darmentzündung

ลำไส้อักเสบ

Epilepsie

Epilepsy

Krampfanfall

โรคลมชัก

Erysipel

Erysipelas

Wundrose

โรคผิวหนังซึ่งคนไทยเ

เรียกว่าโรคไฟลามทุ่ง

Gastritis

Gastritis

Magenschleim

hautentzündung

กระเพาะอาหารอักเสบ

Gastroenteritis

Gastroenterit

-is

Magen-Darm-Entzündung

กระเพาะอาหารและ

ลำไส้เล็กอักเสบ

Gingivitis

Gingivitis

Zahnfleischentzündung

เหงือกอักเสบ

Hernie abdominalis

Abdominal hernia

Bauchwandbruch

ไส้เลื่อน

Hernie umbilicalis

Umbilical Hernia

Nabelbruch

ไส้เลื่อนบริเวณสะดือ

Hernie femoraris

Femoral Hernia

Schenkelbruch

ไส้เลื่อนบริเวณส่วนต้นขา

Hernie inguanalis

Inguinal hernia

Leistenbruch

ไส้เลื่อนเข้าไปใน

Inguinal canal

Hernie scrotalis

Scrotal hernia

Hoden(sack

)bruch

ไส้เลื่อนดันไปในถุงอัณฑะ

Hepatits

Hepatits

Leberentzündung

ตับอักเสบ

Hepathopathie

Hepathopa--thy

Allgemeine Bezeichnung für Erkrankungen der Leber

โรคเกี่ยวกับตับ

Hyperthyreose

Hyperthyroidism

Überfunktio
infolge einer m n der Schilddrüse

การที่ต่อมธัยรอยด์

ทำงานมากไป

Hypothyreose

Hypothyroidism

Unterfunktion der Schilddrüse

การที่ต่อมธัยรอยด

์ทำงานน้อยไป

Ilius

Ileus

Störung der Darmpassage ;
aufgrund einer Darmlähmung oder eines Darmverschlusses

ลำไส้อุดตัน

Ischämie

Ischaemia

Minderdurchblutung eines Gewebes ; angelnden Blutversorgung durch die Arterien

มีก่ารหล่อเลี้ยงของโลหิตน้อย

Intoxikation

Intoxication

Vergiftung ;

เป็นพิษ

Perikarditis

Endokarditis

Myokarditis

Pankarditis

Pericarditis

Endocardi-

tis

Myocarditis

Pancarditis

Herzbeutelent

zündung

Entzündung der Herzinnenwand

Herzmuskelentzündung

Entzündung von Herzinnenwand, Herzmuskel und Herzbeutel

ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ

เยื่อบุหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

การอักเสบทั่วหัวใจ

Karzinom

Carsinoma

Krebs; von Epithel abstammender bösartiger Tumor

มะเร็ง

Masern

Measles

Masern

หัด

Meningitis

Meningitis

Gehirnhaut-

entzündung


Nephrolithiasisโรคนิ่วในไต

Nephritis

Glumerulonehritis

Pyelonephritis

Nephritis

Glumerulonehritis

Pyelonephritis

Entzündung der Niere

Nierenbecken-

entzündung

ไตอักเสบ

ไตและกรวยไตอักเสบ

Otitis medea

Otitis medea

Mittelohrentzündung

หูชั้นกลางอักเสบ

Ösophagitis

Oesophagitis

Entzündung der Speiseröhre

หลอดอาหารอักเสบ

Pneumonie

Pneumonia

Lungenentzün-

dung

โรคปอดบวม

Pankreatitis

Pancreatitis

Bauchspeicheldrüsenentzündung

ตับอ่อนอักเสบ

Pleuritis

Pleuritis

Brustfellent-

zündung

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

Sinusitis

Sinusitis

Entzündung der Nasenneben-

höhlen

โพรงจมูกอักเสบ

Thrombose

Thrombo

sis

Bildung

Eines

Blutgerinn-

sels

(Thrombus) in einer

Vene oder Arterie

การเกิดลิ่มเลือดใน

หลอดเลือดดำ หรือ

หลอดเลือดแดง

Tumor

Tumour/Tumor

Zunahme des Gewebevolumens, ein Geschwulst

เนื้องอก มะเร็ง

Ulcus ventriculi


Magenge-

schwür

กระเพาะอาหารเป็นแผล

Ulcus duodeni

Duodenal ulcer/

Ulcus duodeni

Zwölffinger-

darmgeschwür

การเป็นแผลในลำไส้เ

ล็กตอนต้น

Ulcus cruris

Ulcus cruris

Unterschenkelgeschwür

การเป็นแผลใน

ส่วนเข่าถึงข้อขา

Zystitis

Cystitis

Harnblasen-

entzündung

กระเพาะปัสสาวะ

อักเสบ

Zyanose

Cyanosis

Blauverfärbung bei Sauerstoffmangel im Blut.

สีเขียว หรือสีฟ้าใน

ผู้ป่วยซี่งขาดอ็อกซิเจน

(ในเล็บมือ ริมฝีปาก)

Keine Kommentare: